Ons Glo

null

God is Liefdevol en

Ontmoet ons Waar ons is

null

God is Beskikbaar en

Wil ‘n Verhouding met ons hê.

null

God is die Weg en

Genees ons om in Sy Karakter te Groei.

null

God is Koning en

Vra ons Gawes en Talente om Sy Koninkryk te Bou.

null

God is Drie-Enig en

Nooi ons Uit om ook in Gemeenskap te Leef.

null

God is Lief vir die Hele Wêreld en

Stuur ons om ook Lief te Hê

null

God is Kreatief en

Roep ons om Hom te Volg met ons Hele Lewe.

Ons Geskiedenis

LewenSentrum ontstaan met die openingsdiens van Alberton  LewenSentrum op 10 Oktober 1999.
Dit was die fisiese geboorte van die nuwe gemeente.
Andries Enslin, was ‘n pastoor in ‘n AGS-gemeente. Hy het van sy bekeringsdae af die begeerte gehad om ‘n gemeente te begin.
Ongeveer 1995 het hy dit oorweeg om in Alberton ‘n gemeente te begin.
LewenSentrum is nie verbonde aan enige denominasie nie. Ons is ‘n interkerklike onafhanklike gemeente. Die rede hiervoor het te doen met ons bedieningsfilosofie en ons toekomsdrome. Ons begeer om in die toekoms meer gemeentes met dieselfde filosofie te begin.
As u ons sou vra wie ons is, sou ons u so antwoord:
‘n kerk tussen die Drie Susterskerke en die Pinksterkerke.
Ons probeer om ‘n middeweg te vind tussen die twee denominasies. Intussen het LewenSentrum bly groei en is daar intussen ook benewens Alberton, gemeentes in Kaap, Benoni, Ruimsig geplant.

Ons Missie

Om God en mens liewer te hê.

Ons probeer om Jesus se grootste gebod  te volg:

  • nie teologie, dogma of liturgie nie
  • nie tradisie, kultuur of smaak nie
  • nie verskillende denominasies en gestryery nie maar …

Ons Visie

Ons droom van ‘n gemeente wat homself gee om God en mens liewer te hê.

Ons sien ‘n kerk waar soekers, sowel as gelowiges, toegerus word om totaal toegewyde, Geesvervulde volgelinge (TTGV) van Jesus te word.

Ons naam, LewenSentrum, praat ook van ons droom om sewe sentrums en verskillende bedieninge en fasiliteite daar te stel wat mense se lewenskwaliteit gaan verbeter.

Wat om te Verwag

Sang/Musiek

Sing liedjies uit beide die Pinkster- en Susterskerkgeledere.

Musiek is lewendig en opgewek maar nie oorheersend nie.

Preke

Is prakties en interessant. Gaan oor die alledaagse lewe en is lewenstoepaslik.

Tydsduur

Dienste word beplan om in 75 minute klaar te wees. Respekteer mense se tyd en privaatheid.

Werking van die Heilige Gees

Gawes moet gebruik word tot stigting van gehoor. Alles moet ordelik en professioneel geskied.