Wat Nou?

Lidmaatskap

Hier kan jy meer hoor oor die DNA van LewenSentrum. Ons visie, missie, 7 Ritmes hoe om in die ritmes van Jesus te leef en manier van kerk hou word hier bespreek. Hierdie kursus dien as vereiste vir iemand om as lid van LewenSentrum opgeneem te word.

Meer Inligting

Kinders en Jeug

Die volgende generasie van totaal toegewyde Geesvervulde volgelinge van Jesus Christus.

Meer Inligting

Kleingroepe

Is jy ‘n doodgewone mens op soek na geestelike groei en egte verhoudings? Die antwoord lê daarin dat jy in ‘n omgewing moet inskakel waar liefde vir God en mens prakties uitgeleef kan word. So ‘n plek sal jy vind binne ‘n kleingroep van LewenSentrum.

Meer Inligting

Bedieningsgroepe & Belangegroepe

God gebruik ons gawes en talente om Sy Koninkryk op te bou. Ontmoet nuwe mense en bou lewenslange vriendskappe terwyl jy ontspan.

Meer Inligting

Hulp met Ritme (Welsyn)

Hier vind jy die geleentheid om betrokke te raak by verskeie organisasies, waar persoonlike passies en gawes teenoor jou naaste uitgeleef kan word. Gemeenskaps-betrokkenheid roep ons om tot dade oor te gaan, wanneer ons dink aan God se groot liefdesopdrag.

Meer Inligting

Groei Geleenthede

Toerusting om as totaal toegewyde Geesvervulde volgeling van Jesus Christus te groei.

Meer Inligting