Kleingroepe

‘n Veilige omgewing waarin jy geestelik kan groei, egte verhoudings kan aanknoop en die geleentheid kry om “God en mens liewer te hê”, prakties te kan uitleef.

ALBERTON

Alberante, Alberton-Noord, Brackendowns, Brackenhurst, Elandshaven, Elandspark, Florentia, Mayberrypark, Meyersdal, New Redruth, Raceview, Randhart, South Crest, Verwoerdpark

 ANDER

Edenpark, Heidelberg, Marlands (Germiston), Meyerton, Oakdene, Primrose Hill (Germiston)

 Getroude pare (sonder kinders)

Getroude pare (met kinders)

Enkellopende groep

Damesgroep (saans)

Damesgroep (soggens)

Seniors groep (60+ jaar)

Silwerkroon Ouetehuis

Queenshaven Ouetehuis

 INLEIDING TOT KLEINGROEPE (ITK)

 ‘n Geleentheid om mense wat nog nie bekend is met wat kleingroeplewe behels nie daaraan bloot te stel en vertroud te maak met die inhoudelike en verloop van ‘n kleingroepbyeenkoms

Dit strek oor 4x opeenvolgende Dinsdagaande by die kerk van 19:00 tot 20:00

‘n Pastoor tree as kleingroepleier op vir die duur van die ITK

Daarna gaan funksioneer die groep as selfstandige kleingroep binne die gemeente.

 Lewensentrum kleingroepe maak gebruik van die uitgewerkte lesmateriaal/kurrikulum soos deur die kantoor voorsien.

Kliek hier vir kleingroeplesse

Kleingroepleiers gee weekliks aan die hand van die voorgeskrewe vorm terugvoer aan die kantoor

Gee terugvoer hier