Hulp met Ritme

Ons bou verhoudings en maak ‘n verskil in die gemeenskap.

Koskas

Ons vrywilligers verpak weekliks van Dinsdag tot Donderdagoggende vanaf 08:00 kospakkies. Hieruit word aan gesinne kos voorsien. Hierdie pakkies sluit ook bejaarde tehuise en inloop persone in.

Maak gerus met ons kontak by hmr@als.org.za vir meer inligting.

Teddies vir Tragedies

Ons teddies-vir-tragedies word deur gemeentelede gebrei. Die breipatroon word by die Hulp met Ritme-toonbank verskaf.

Maak gerus met ons kontak by hmr@als.org.za vir meer inligting.

Toebroodjies

Ons vrywilligers smeer Maandae tot Vrydae vanaf 08:00 toebroodjies vir verskeie skole in ons direkte omgewing.

Maak gerus met ons kontak by hmr@als.org.za vir meer inligting.

Klerestoor

Klere wat vir minderbevoorregtes geskenk word, word in die klerestoor gesorteer en verpak volgens groepe en groottes.

Maak gerus met ons kontak by hmr@als.org.za vir meer inligting.

Hulp met Ritme – Toonbank

Die toonbank word elke Sondag deur ons vrywilligers beman. Diensbeurte geskied voor en na die eredienste.

Maak gerus met ons kontak by hmr@als.org.za vir meer inligting.

Gemeenskapsbetrokkenheid

Hier vind jy die geleentheid om by projekte betrokke te raak, waar jou persoonlike passie aan jou naaste uitgeleef kan word.

Maak gerus met ons kontak by hmr@als.org.za vir meer inligting.