Groei Geleenthede

Toerusting om as totaal toegewyde Geesvervulde volgeling van Jesus Christus te groei.

LIDMAATSKAP

Hier kan jy meer hoor oor die DNA van LewenSentrum. Ons visie, missie en manier van kerk hou word hier bespreek. Hierdie kursus dien as vereiste vir iemand om as lid van LewenSentrum opgeneem te word. Vir meer inligting kontak Ina ina@als.org.za

7 RITMES

Hier kan jy nog meer hoor hoe om in die ritmes van Jesus te leef, sodat jy kan groei na ‘n totaal toegewyde, Geesvervulde volgelinge van Jesus Christus. Saam met die NLK-kursus dien hierdie kursus as vereiste vir iemand om as lid van LewenSentrum opgeneem te word. Vir meer inligting kontak Rina rina@als.org.za

ONTDEK-JOU-PLEK (OJP)

Wie is jy en waarheen is jy op pad? Dikwels is dit vir ons ’n moeilike vraag om te beantwoord. Is dit nie dalk beter om te vra: “Wie is jy en waarmee is jy besig?” nie? Dit wat ons doen reflekteer tog iets van ons eindbestemming. Tog lyk en voel dit soms asof ons nie lekker weet waar om te begin nie. Ons probeer jou help om jou in die bediening te kry waarvoor jy geroep is.

Vir meer inligting kontak Rina rina@als.org.za

HUWELIKSVOORBEREIDING

Verlief?
Verloof?
Ek wil weet wat my maat van my verwag?

Baie mense is so gefokus op die troudag, dat hulle heeltemal vergeet van die huwelik self. Ons nooi julle uit om saam met ons om op ses belangrike beginsels te fokus waarin ons daagliks in ritme saam met God kan leef. Vir meer inligting, kontak Jacques jacquess@als.org.za

HUWELIKSVERRYKING

Verliefdheid is tydelik, liefde is vir altyd. En soms kom die sooibrand na die maaltyd soos slegte spysvertering, kruip gemak in ons op en kort voor lank verloor ons kop.

Hartedief word dan net dief, en verby is die dae van: “My vrou, my lief!” Kom stook weer daardie liefdesvlam en skreeu van die kranse: “My maat kán!”

Of julle die spoor byster geraak het en of julle bloot net weer wil hoor julle is op die regte pad, kom gesels saam en groei so nader aan mekaar. Moenie wag totdat julle verdwaal voor jy jou rigtingwysers raadpleeg nie.

Vir meer inligting kontak Reinart reinart@als.org.za

OUERSKAPSVOORBEREIDING

Is jy ‘n nuwe ouer, of wil jy graag Christelike beginsels oor ouer-wees vasmaak in jou lewe? Hierdie kursus is ‘n moet vir elke ouer.

Vir meer inligting kontak Rina rina@als.org.za

WOORDSKOOL

Drie jaar teologiese onderrig deur Prof. Francois Möller en Dr. Chris de Wet.

Vir meer inligting kontak Rina rina@als.org.za