Gons registrasie 2017

Ouers jy kan jou kind nou registreer. Stuur vir ons asb. die voltooide vorm terug na: gons@als.org.za
Kliek hier vir die vorms.
Kliek hier vir die vorms.

DIENSTYE VIR DESEMBER 2016 EN JANUARIE 2017

ALBERTON


DIENSTYE VIR DESEMBER 2016 EN JANUARIE 2017

Sondag, 15 Januarie 2017
Normale eredienstye hervat

NUWE LIDMATEKURSUS
Saterdag, 4 Februarie 2017 om 08:00

GHOLF-AKSIE
Saterdag, 28 Januarie 2017 by Reading CC
Kontakpersoon: Gerhard Hattingh - 083 309 7536

GEBEDSTYE IN DIE KERK
Elke Vrydagoggend vanaf 05:00 tot 07:00
Sluit 2 Desember 2016 en begin weer 20 Januarie 2017

GONS-Kinderkerk
Formele program sluit Sondag, 4 Desember 2016
Registrasie vir 2017 begin Sondag,15 Januarie 2017

KLEINGROEPLEIERSBYEENKOMS
Sondag, 22 Januarie 2017 om 16:30

VOORHUWELIKSEKURSUS
Begin Maandag, 23 Januarie 2017 om 19:00
en strek oor ses Maandae.

KAAP


DIENSTYE VIR DESEMBER 2016 EN JANUARIE 2017

Sondag, 15 Januarie 2017
Normale eredienstye hervat

OOSRAND


DIENSTYE VIR DESEMBER 2016 EN JANUARIE 2017

Sondag, 15 Januarie 2017
Normale eredienstye hervat

Vakansie eredienstye:
31 Desember 2016 – Oujaarsdiens om 23:00
1 Januarie 2017 – geen dienste
8 Januarie 2017 – slegs oggenddiens
15 Desember 2017 – normale eredienstye hervat

31 Desember 2016
Oujaarsdiens om 23:00

22 Januarie 2017 om 18:00
Gaskunstenaars ANDERS besoek OLS

WESRAND


DIENSTYE VIR DESEMBER 2016 EN JANUARIE 2017

Sondag, 15 Januarie 2017
Normale eredienstye hervat

GONS SLUIT SONDAG 4 DESEMBER 2016 EN HEROPEN 15 JANUARIE 2017